YIN יוגה

YIN יוגה

תרגול רך ומרפא השואף לאזן את האנרגיה הזכרית, האקטיבית הנמרצת(יאנג) והנקבית, הרכה, המרפה, המתמסרת (ין) המצויה בכל אחד מאיתנו.

 המציאות היומיומית שלנו היא מאוד פעילה ואקטיבית, ומעטים הרגעים בהם אנו באמת מאפשרים לגוף לעצור, לשהות ולהרפות.

מהי YIN יוגה

בתרגול שוהים בתנוחות בין 3-10 דקות, השרירים פאסיביים, אין השקעה של כח בתנוחה. השהייה הארוכה בתנוחה מאפשרת לשרירים, למערכת העצבים, לרקמות החיבור העמוקות (פאשייה) להתארך להרפות ולשקוע לתוך המתיחה.

תרגול ין יוגה הוא הזדמנות לפגוש את עצמנו, להתחבר לאנרגיה רכה, להתמסרות, להתחברות לעשייה מתוך איכות והשקטה.

אפשר לתרגל ין יוגה כתרגול מאזן לתרגול יוגה דינאמי או פעילות ספורטיבית מאומצת אך זהו גם תרגול נהדר בפני עצמו.

התרגול מתאים לכל הרמות, למתרגלים חדשים וותיקים, לספורטאים ולאנשים ללא רקע.